Volksbund Logo Desktop Volksbund Logo Mobil

Onderhoudswerkzaamheden op de Oorlogsbegraafplaats

Onderhoudswerkzaamheden op de Oorlogsbegraafplaats

Details van de aanbieding:

  • Categorie: Workshop
  • Duur: naar eigen wens en afspraak
  • Voor jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen

Onderhoudswerk zoals het schoonmaken van grafstenen, hovenierswerk of het inkleuren van grafopschriften zijn gebruikelijke en praktische onderdelen van het jeugdwerk van de Volksbund. Een bekende wijsheid zegt dat je veel over een samenleving te weten kunt komen door te zien hoe zij met haar doden omgaat. Hierover nadenken en ook beseffen dat een goed onderhouden begraafplaats niet vanzelfsprekend is, is iets wat de deelnemers ervaren tijdens het praktische werk. Zij worden zich meer bewust van de individuele graven en worden geconfronteerd met namen en levensdata. De tijd om na te denken over welke individuele persoonlijkheid achter een eenvoudig kruis kan hebben geschuild, wordt vaak beschreven als een waardevolle ervaring.

Reservering


Terug