Volgens de gangbare definitie is propaganda de poging om opzettelijk de gedachten, handelingen en gevoelens van mensen te beïnvloeden. Historisch gezien was propaganda vooral een middel binnen dictaturen om een politieke ideologie in de bevolking te verankeren. Hoe wordt propaganda gebruikt en wat is het effect ervan? In de workshop zal de propaganda van het nationaal-socialisme worden onderzocht en zullen de gevolgen ervan, vooral voor jongeren, worden getoond. Daarnaast zal de workshop ook naar het heden kijken en de vormen van beïnvloeding belichten waaraan wij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Interactief en met behulp van voorbeelden uit hun huidige leven, vinden de deelnemers hun eigen standpunten over het onderwerp en gebruiken deze tijdens een groepsdiscussie.