De overgrote meerderheid van de oorlogsslachtoffers die op de oorlogsbegraafplaats van Ysselsteyn begraven liggen, zijn Duitse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun militaire dienstplicht moesten vervullen. De bijzonderheden over hun houding ten opzichte van deze verplichting en de wijze waarop zij hun dienst vervulden, zijn vaak niet overgeleverd. Maar ook SS-ers, oorlogsmisdadigers en Nederlandse collaborateurs werden in Ysselsteyn begraven. Er liggen ook soldaten van vrijwilligerseenheden van andere naties die zich bij de Wehrmacht hadden aangesloten en burgers, waaronder zelfs kinderen. Hoe moeten en kunnen deze mensen worden herdacht? Welke vormen van herdenking zijn er en welke vragen roept dit op? In deze workshop zullen de deelnemers de herinneringscultuur door de eeuwen heen onderzoeken en op zoek gaan naar hun eigen benaderingen van een hedendaagse vorm van herinneren en herdenken.