De Rode-hand-actie is een wereldwijde protestactie die door vele organisaties wordt gesteund, tegen de inzet van kindsoldaten. In deze workshop maken wij duidelijk dat ook nu nog in vele landen kinderen als soldaten worden misbruikt. Waarom is dat zo? Hoe gaat het met de kinderen? Welke rechten hebben zij? Na de discussie krijgen de deelnemers de gelegenheid om een concreet signaal af te geven tegen de inzet van kindsoldaten door een handafdruk met rode verf te zetten. In veel projecten wereldwijd worden dergelijke rode handafdrukken verzameld. Eenmaal per jaar – op 12 februari, de Internationale Dag van de Rode Hand – worden ze aangeboden aan vertegenwoordigers van de VN om de aandacht te vestigen op de rechten en de bescherming van kinderen.